Barns Våld mot Föräldrar

syfte att försöka hitta lösningar på problemet med våld som utövas av minderåriga mot vuxna har ett forskningsprojekt startats med deltagare från olika myndigheter och som leds av Brightons universitet. Projektteamet består av organisationer i Storbritannien, Bulgarien, Irland, Spanien och Sverige som tillsammans ska studera det växande problemet med våld som minderåriga utövar mot sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Våld som minderåriga utövar mot föräldrar innebär: "... alla skadliga handlingar som tonåringar utövar i syfte att få makt och kontroll över sina föräldrar. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt." Cottrell (2003)

Projektet finansieras delvis av Europeiska Unionens program Daphne III , som stöder projekt över hela unionen som behandlar våld mot minderåriga, ungdomar och kvinnor och som syftar till att uppnå en hög hälsoskyddsnivå, välfärd och social sammanhållning.