В отговор на насилието на дете върху родител

„В отговор на насилието от дете над родител" е изследователски проект на много агенции, ръководен от University of Brighton (Университета в Брайтън). Екипът на проекта се състои от организации в Обединеното кралство, България, Ирландия, Испания и Швеция, събрани заедно да проучат възникналия проблем с насилието от деца над техните родители и настойници.

Насилие на дете над родител: „...всеки злосторен акт на дете в юношеска възраст с намерение да добие власт и контрол над родител. Насилието може да бъде физическо, психологично или финансово." Котрел (Cottrell) (2003)

Работата е финансирана частично от програмата Daphne III на Европейския съюз, която подкрепя проекти в цяла Европа, адресирани към проблеми с насилие спрямо деца, млади хора и жени и цели да постигне високо равнище на защита на здравето, благополучието и социалното сближаване.